www.nick-b.se

     Start/index
 
     Kultur/nöjen 

     Transport/logistik >


     
 Vem är Nick 

    
 
Foton/filmer

     
Kollegor/vänner

    
 
Annat/länkar

    
 
Gästboken

Bookmark and Share

 

 Erfarenheter från transport & speditionsbranchen:

Budbils-företagare. Dragbilsförare. Utlandsförare.

Speditör/bildirigerare. Turnéer. Roadshows...

Ett axplock av arbets/uppdragsgivare:

 

Adena-Picko's, Sundsvall.

 (Ägare/s.k driftschef)

Referenser: Revisor Per-Erik Selander. 

Ytterligare referenser.

 

 

Bilspedition (numera Schenker), Timrå.

(Administration; ankommande gods)

Referenser: Krister Berglund.

 

 

Närkes Express (numera MTAB), Örebro.

(Turnéchaufför; Riksteatern, Dramaten)

Referenser: Sten Jogbäck.

 

 

NLS-Transport, Bro.

(Dragbilsförare/turnéchaufför/utlandsförare)

 Referenser: Nalle Möller. 

 

Stjärnströms International, Nykvarn.

(Utlandsförare/Speditör m.m.)

Referenser: Familjen Stjärnström.

 

 

Expomobil, Bromma.

(Chaufför/Vagnstekniker)

Referenser: Lars Hennix.

 

Turnétransport ab (numera MTAB), Örebro/Skara.

(Inhyrd turnéchaufför)

Referenser: Micke Bollhem.

 

 

Express-transport, Helsingborg.

(Dragbilsförare)

Referenser: Rolf Stenlund.

 

Starlight, Krylbo.

(Turnéchaufför/Leaddriver)

Referenser: Håkan Steingruber.

 

 

Sundsvalls Express, Stockholm.

(Distributionsförare/Packmästare m.m)

Referenser: Annika Salkner, Stockholm.

Anders & Christin Johansson, Sundsvall.

 

 

MTAB Transport & Spedition, Bromma

(Chaufför/Teknisk installatör/Specialist på ömtåligt gods)

Referenser: Simon Fors

 

 

 

Itrevex / Q4 Roadshows, Nynäshamn

(Chaufför/Vagnstekniker)

Referenser: Joakim Engström

 

 

Nick Boman © 2007-2021 Privacy Policy Terms Of Use • Besökare: